Kołnierze powinny być rozłożone

Aby uniknąć resztkowe ograniczenia
© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone ALU SA