Unikaj pojedynczych mas

Trudne do paszy, ryzyko wad wewnętrznych lub zewnętrznych,
© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone ALU SA